Základná umelecká škola, PeadDr. Stanislav Šalko

Busty, 2015, sádra a hlina v životnej veľkosti

Busta Hermesa Busta2


Reliéfy, Voľná tvorba 2015, hlina, cca 297 x 420 (mm)

reliéf1 reliéf2

FAVU, Sochárstvo 1, prof. akad. soch. Michael Gabriel

1. ročník Bc. štúdia, Zimný semester 2016


Autoportrét, sádra, životná veľkosť

Busta autora


Voľný autoportrét, Moja izba, 3D tisk do sádrového kompozitu, 122 x 131 x 100 (mm)

Model autorovej izby


1. ročník Bc. štúdia, Letný semester 2016


Stúdia figúry v 3/4 z realnej veľkosti, hlina

Štúdia figúry Štúdia figúry Štúdia figúry


Úvodná stránka