Ľubomír Kralovič

1996

Prešov, SK

Email: l.kralovic96gmail.com

telefón: +420735913571, +421919279044


Vzdelanie:

2016-...Fakulta výtvarných umení VUT v Brne, Ateliér sochárstva 1, vedúci ateliéru prof. akad. soch. Michal Gabriel

2012-16 Všeobecné gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


Ostatné vzdelanie :

2003- 16 ZUŠ, Obor výtvarný pod vedením PeadDr. Stanislava Šalka, Októbrová 32, Prešov


Jazyky

Angličtina – mierne pokročilý

Úvodná stránka