natalie sodomkova

výřez

Fragmenty, 2017, vytištěný sken fotogramu

Při mé klauzurní práci jsem udělala několik odboček, které se závěrečné prezentace netýkají, ale mohou být jedny z výstupů. Například tyto fragmenty z fotogramů, které jsou ofocené na skenu a znovu vytištěné na klasické tiskárně. Původní konkrétní obraz se tak více znejasnil .

všechny tisky <