Veronika Přikrylová
datum narození: *1990

vzdělání:
od 2009 Fakulta výtvarných umění
Vysoké učení technické v Brně
Rybářská 13/15, 603 00 Brno

od 2011 Ateliér sochařství 2
(vedoucí ateliéru: prof. ak. soch. Jan Ambrůz)
2009 - 2011 Ateliér environment
(vedoucí ateliéru: doc. ak. mal. Vladimír Merta)


2005 – 2009 Střední uměleckoprůmyslová škola
Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště
Obor: Tvarování hraček a dekorativních předmětů
(vedoucí oboru: MgA. Ivan Pecháček)