E M R

Linsident

rukopis

dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe
radikálně, s nadhledem proškrtaná poezie
a její performativní prezentace

text o textu
posudky
obhajoba