Hana Svobodová

AKTUÁLNĚ / NEWS
CURRICULUM VITAE
PRÁCE / WORKS
KRESBA / PAINTING
KONTAKT / CONTACT

CURRICULUM VITAE


Jméno a příjmení: Hana Svobodová
Datum narození: 2.2.1991
Trvalé bydliště: Havlíčkova17
602 00 Brno
Telefon: 775 402 124
E-mail: Hana@centrum.cz
   
   
Vzdělání: 2014 Erasmus Svěučiliště u Zagrebu Akademia of Arts
Ilica 85, HR-100000 Zagreb
   
2011-dosud Fakulta výtvarných umění
Vysoké učení technické v Brně
Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Ateliér sochařství I.
Vedoucí ateliéru: prof. ak. soch. Michal Gabriel
   
2010-2011 A school
Language school
Obilní trh 2, 602 00 Brno
   
2006-2010 Střední uměleckoprůmyslová škola
Všehrdova 267, 68653, Uherské Hradiště
Obor: Keramika a porcelán
   
Samostatné výstavy:
2015 Lanugo, Galerie Jiří Putna, Luční 54, Brno 61600
2013 Krojovaná, The Art of cut, Hlinky 26, Brno
Kolektivní výstavy:
2015 Creshtest, Topičův salon, Národní 9, Praha 1
2015 Národní divadlo Brno, divadlo Reduta, Autoportrét
2015 Galeria Statua, Zámocká 47, Bratislava
2014 ASI OKRUH, Galerie Sýpka,Osová Bitýška,Vlkov
2014 Sochy v zahradě 4 a půl,podzámecká zahrada Kroměříž
2014 Apartment exhibition, Zagreb,Chorvatsko
2014 Ateliér socha 1,Galerie města Trutnova
2013 S-FLUX, Galerie G99, Dominikánská 9, Brno
2013 OVERVIEW, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21st Street, New York
Sympozia:
2015 Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
2015 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
2014 Sochařsko- řezbářské sympozium, Dačice
2014 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
2013 Sochařsko- řezbářské sympozium, Písečné
   
Realizace:
2013 Vytvoření ceny pro Brněnskou 16, Mezinárodní filmový festival krátkých filmů
2012 Reliér Svaté Veroniky, Babice u Třebíče
   
Pracovní zkušenosti:
od 2014 Kurátorka v Galerii Jiří Putna, Luční 54, Brno 61600
2015 Člen Studentské komory AS FAVU,člen legislativní komise AS FAVU
2011-2013 Učitelka keramiky pro děti, Lipka- škola enviromentálně vzdělávací
   
Znalost jazyka: anglický: B1-vyšší, zkouška City and Guilds
   

CURRICULUM VITAE


Name: Hana Svobodová
Date of birth: 2.2.1991
Address: Havlíčkova17
602 00 Brno
Mobile telephone number: 775 402 124
E-mail Address: Hana@centrum.cz
   
   
Education: 2011-still Faculty of Fine Arts
Brno University of technology
Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Department Sculpture I.
Head of atelier: prof. ak. soch. Michal Gabriel
   
2010-2011 A school
Language school
Obilní trh 2, 602 00 Brno
   
2006-2010 Secondary school of Applied Art
Všehrdova 267, 68653, Uherské Hradiště
Department: Ceramic design and porcelain
   
Solo exhibitions:
2013 Krojovaná - Costumed, The Art of cut, Hlinky 26, Brno
Group exhibitions:
2013 S-FLUX, Gallery G99, Dominikánská 9, Brno
2013 OVERVIEW, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21st Street, New York
Symposium:
2013 Carving symposium, Písečné, Czech Republic
   
Realization:
2013 Realization of main prize for Brněnská 16, International Film festival of short film
2012 Relief Holy Veroniky, township Babice u Třebíče, Czech Republic
   
Work Experience:
2011-2013 Teacher of ceramic for children, Lipka - school facility for enviromental education, Lipová 20, 60200, Brno Czech Republic
   
Languages: English: City and Guilds grade B1 high