FaVU VUT Brno

doktorand RNDr. Luděk Skočovský

školitel doc. ak. mal. Vladimír Merta

Disertační práce VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA
její teze význam obrazu na konci psaného slova
posudek školitele doc. ak. mal. Vladimír Merta
posudek oponenta RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
posudek oponenta doc. akad. soch. Jiří Sobotka
posudek oponenta Prof. akad. mal. Vladimír Kokolia
obhájena dne 3.10.2013
oficiální zveřejnění https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=67384

Dopis studentů Ateliéru environment Akademickému senátu FaVU VUT v Brně dne 8.4.2011

Otevřený dopis Skočovského Akademickému senátu FaVU VUT v Brně dne 13.4.2011

Otevřený dopis studentů FaVU Akademickému senátu VUT v Brně dne 9.5.2011

Zákon o vysokých školách

Vnitřní předpis VUT v Brně: Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků